News

Årsmøte 2020: nytt styre!!

Da er årsmøtet 2020 i boks og medlemmene har bl.a. valgt inn et nytt styre. Protokoll fra årsmøtet ligger her:

Det nye styret ser slik ut:

 • Leder: Sigrun Ente
 • Nestleder: Malte Skovgaard
 • Økonomiansvarlig: Christian Amstrup
 • Styrerepresentant for barne- og ungdomsklatring: Maja Pape Møller
 • Styrerepresentant for arrangmentskomiteen: Mads Kilstrup Bonne
 • Styrerepresentant for annlegskomiteen: Rasmus Väinö Thomsen

I tillegg har vi:

 • Vara: Kristoffer Raagard og Mads Dybro
 • Leder for valgkomité: Suzy Anett Aavik
 • Leder for kontrollutvalg: Marcus Wentzel

Vi gleder oss til det kommende året!

Hilsen Sigrun

STYREMEDLEMMER SØKES

Har du lyst til å gi det lille ekstra til klatremiljøet i Bø? KGB søker nye styremedlemmer for året 2021! Et styreverv gir deg en gyllen mulighet til å påvirke klubbens arbeid for et levende og kompetent klatremiljø. Frivillig styrearbeid gir deg innblikk i organisasjonsarbeid og kan være svært ettertraktet hos arbeidsgivere. Det er engasjerende, lærerikt og veldig gøy!

Som styremedlem har man stor påvirkningskraft. Gjennom jevnlige møter er man med på mindre og større diskusjoner angående klubbens drift og fremtid. I tillegg jobber man med organiseringen innenfor sitt vervs arbeidsområde, gjerne i samarbeid med en komitè. Vervene fordeler seg slik:

– Leder

– Nestleder

– Økonomiansvarlig

– Arrangementansvarlig(leder for arrangementkomiteen)

– Anleggsansvarlig(leder for annleggskomiteen)

– Barne- og ungdomsansvarlig(leder for barne- og ungdomsklatringen)

– Sikkerhetsansvarlig(leder for sikkerhetskomiteen

– Valgkomitémedlemmer

– Revisor

– Vara

Se her for utdypelse av arbeidsoppgaver, samt hvem du kan snakke med angående de ulike vervene.Styret blir valgt på klubbens årsmøte den 19. Januar gjennom et demokratisk valg. Alle vervene er oppe til valg, og alle kan stille. Gjerne send en mail til klatregruppa@yahoo.no om du vurderer å stille 🙂

Nytt medlemssystem

ENGLISH BELOW!

Hej!

I Klatregruppa i Bø gik vi i høsten 2020 over til et nyt medlemssystem via NIF(Norges Idrettsforbund). Dette er led i at gøre det frivillige arbejde bag Klatreklubbens aktiviteter enklere. I den anledning har vi bemærket overraskende få medlemmer har flyttet sig til det nye system, på trods af stor pågang til vores fasciliteter. Derfor opfordre vi til, såfremt du er bruger af vores fasciliteter, at du registrerer dig i vores nye system. Dette kan du gøre her: https://medlemskap.nif.no/711112

OBS: På grunn av en feil i NIF’s system kan man dessverre ikke legge inn utenlandske telefonnumre. Det du skal gjøre med utenlandsk telefonnummer, er å skaffe deg et norsk telefonnummer eller låne deg til det, og opprette deg som bruker med det. Når du har opprettet deg som bruker kan du endre telefonnummeret ditt til det rette igjen. Fejlen er kendt internt i NIF.

Semesterkort som beviser medlemsskap ligger ikke lenger på Nr. 1 Fitness, men fås tak i på https://minidrett.nif.no som vist på bildet:

ENGLISH: In Klatregruppa i Bø during the autumn of 2020 we’ve started using a new system for our members. This is an attempt to make the volunteer work behind the scenes easier. In this process we’ve noticed a fairly small amount of members joining the new system. Despite many people using our fascilities. Therefore we’d like to make a kind reminder for you to pay for the membership and register, if you’re using any of our services. You can register here: https://medlemskap.nif.no/711112

NOTE: Due to an error within the system provided by NIF, you’re unable to register using foreign phonenumbers. However, there is a workaround. If you register using a valid norweigan number, you’re able to change it to your own details after registration. This error is known by NIF.

The semester card you can find on https://minidrett.nif.no:

Regler for bruk av buldrerommet:

 • Alle MÅ registrere kortet sitt utenfor døra når de ankommer Nr. 1 fitness. Dette er vår eneste måte å logge alle som kommer og går, sånn at en eventuell smittekjede registreres. Alle medlemmer som vil bruke buldrerommet må derfor ha et eget kort og skal ikke slippe inn folk uten kort. Kortet koster 250 kr per år og kjøpes i Nr. 1 Fitness skranke i deres åpningstider.
 • Max 6 personer i selve buldrerommet om gangen. For å sørge for dette bes det om å følge bookingsystemet vårt her(dokumentet ligger permanent under “booking av buldrerommet” i hovedmenyen).
 • Ellers gjelder de vanlige smittevernsreglene om å holde avstand, sprite og vaske hendene grundig når du går ut og inn av rommet

Terminliste

Her er høstens terminliste!
Vi fortsetter som i fjor med fellesklatringer på onsdager og åpen vegg på Gullbring fredager. Tidene for åpen vegg varierer litt fra fredag til fredag, så viktig å sjekke terminlisten før man drar.
Ellers planlegger vi litt forskjellige kurs og samlinger, som grunnkurs, instruktørsamling, fra inne til ute kurs og teknikkurs. Innesesongen vil starte med en stor dugnad i November, der så mange som mulig av dere gjerne må bidra!

Åpent for påmelding

Da er det åpent for påmelding for 18+ medlemmer!
Klik på denne linken  og følg instruksene.
I år har vi strømlinjet vårt medlemssystem ytterligere, og benytter oss heretter av MinIdrett. Betaling skjer sammen med påmeldingen og det vil fremover være to ting som skal betales i løpet av året som 18+ medlem:
– Medlemskontingent (100kr)
– Treningsavgift (325kr)
Til neste år skal man betale for hele kalenderåret 2021, denne prisen er fortsatt 850kr.
Ift. Barneklatring skjer påmelding via epost(betalingsystemet for disse kommer når listene er klare): i.midtaune@hotmail.com
Velkommen til sensommerens klatregleder!

Buldrerommet er åpent igjen!

Gladnyhet! Nr.1  fitness har åpnet dørene igjen og dermed også buldrerommet!  Senteret er rengjort, og de har gjort tiltak slik at man kan holde avstand til andre og rengjøre godt etter seg. Vi oppfordrer til å følge smittevernstiltakene deres:

 • Du kan trene mellom 07:00 og 23:00
 • God håndvask/spriting
 • Rengjør ALT utstyr etter deg
 • Vurder om det er nødvendig og bruke garderobe (dusjene er stengt)
 • Hold minst 1 meter avstand til andre til enhver tid og 2 meter ved intensiv trening.

 

Siste fellesklatring før sommeren

Etter nye regler har vi igjen kunne gjennomføre et par fellesklatringer. Siste fellesklatring før sommeren blir den 3. Juni!

For å utføre det på en trygg og morsom måte, må vi være flinke til å følge disse anbefalingene:
• Vi skal ikke samle personer fra forskjellige geografiske områder, så fellesklatringen er kun for deg som bor i Bø eller i nærheten av Bø
• Holde 1 m avstand med personer utenfor den samme husstand ; også ved kameratsjekk
• Prøv å ruller minst mulig på klatrepartner og bruk samme utstyr hele tiden.
• Klatring med personer fra samme husstand er best
• Rengjør fellesutstyr(kun hjelm, taubrems, karabiner) som du har lånt før du leverer det tilbake (vi bringer rengjøringsmiddel)

Unngå :
• Kroppskontakt
• Bruk af fellesutstyr, hvis du har egen utstyr
• Dele utstyr med andre : hver sin egen taubrems
• Skifte taulag
• Holde tauet i munden når du klipper

! Hvis du har, ta med hansker for å redusere smitte mest mulig (gjennom kontakt eller gjenstander) !

Fortsatt innstilt aktivitet

Vi følger fortsatt retningslinjene fra FHI og NIF og all aktivitet vil være innstilt inntil videre. Dvs. at alle arrangementer i nærmeste fremtid avlyses og Nr. 1 fitness har fortsatt stengt.  Følg med på facebook og nettsiden for oppdateringer. 

Mens vi venter kan man fylle dagene med hjemmetrening(heng i alt som henges i kan eller hva med å lage et fingerboard selv?), dra på eventyr til glemte og skjulte buldre, puss frem nye buldre(fett, gi en lyd om hvor), se på disse filmene. Mye morsomt man fortsatt kan gjøre med god avstand og margin 🙂

Oppdattering angående Korona

Oppdatering! Fitness 1 stenger sine lokaler 12.3 kl. 18.00 frem til 26.3 for å unngå ytterligere spredning av koronaviruset. Buldrerommet er dermed stengt i denne perioden. Fitness 1 har lagt ut info på deres facebooksider. Alle arrangementer i regi av KGB er avlyst inntil videre. Følg med på facebook og nettsidene for oppdateringer.
For mer info om Koronaviruset og generelle råd se Fhi sine nettsider.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/