Åpent for påmelding

Da er det åpent for påmelding for 18+ medlemmer!
Klik på denne linken  og følg instruksene.
I år har vi strømlinjet vårt medlemssystem ytterligere, og benytter oss heretter av MinIdrett. Betaling skjer sammen med påmeldingen og det vil fremover være to ting som skal betales i løpet av året som 18+ medlem:
– Medlemskontingent (100kr)
– Treningsavgift (325kr)
Til neste år skal man betale for hele kalenderåret 2021, denne prisen er fortsatt 850kr.
Ift. Barneklatring skjer påmelding via epost(betalingsystemet for disse kommer når listene er klare): i.midtaune@hotmail.com
Velkommen til sensommerens klatregleder!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s