HMS barn og undom

Loven pålegger klatreklubber og alle andre arrangører fire generelle plikter som kaldes arrangøransvaret. Disse er:

  1. Gi informasjon til deltakere*
  2. Ha kunnskap og kompetanse til forsvarlig gjennomføring
  3. Vise aktsomhet*
  4. Iverksette tiltak mot risikoer

I den forbindelse har vi utarbeidet en HMS-planen med tilhørende risikoanlyser og tiltaksplaner. I HMS-planen beskrives fornuftige rutiner og tiltak som ivaretar de nevnte punktene. Vi dokumenterer alle uønskede hendelser som inntreffer i  avvikskjemaet

Se HMS-plan, samt risikoanalyse og tiltaksplan for barne- og ungdomsklatring her

Se klubbens overordnede HMS-plan her