Hvem er vi?

Klatregruppa i Bø har vært møteplassen for klatrere i Bø og omegn i årtier. Vi prøver å beholde og etablere en god relasjon mellom klatrere, grunneiere og den lokale befolkningen. Vi er medlem av NKF, Norsk Klatre Forbund. Vi prøver også å spre entusiasmen for klatring til nye mennesker, gamle, unge, uansett bakgrunn. Men først og fremst klatrer vi.

Styret

Vi i styret prøver å gi det lokale klatremiljøet de beste mulighetene vi kan. Det inkluderer bl.a. drift, arrangementer, kursing, vedlikehold, fester, fasiliteter og fellesskap. Alt arbeidet vi gjør er frivillig, så alle pengene for medlemskapet går rett til klatremiljøet.

Under er årets styre med kort oppsummering av tilhørende oppgaver: 

Leder
Lykke Kiim

 • klubbens ansikt utad
 • organisering av styrearbeid 

Nestleder
Matilde Mikkeline Holst Stolze

 • samarbeid med og step in for leder
 • kompetanseheving
 • arkivering

Økonomiansvarlig
Zohreh AbdollahKhani

 • budsjett og regnskap
 • betale regninger
 • medlemsansvarlig

Arrangementansvarlig
Dalphy Harteveld

 • bindelenn mellom styret og arrangementskomiteen
 • planlegge og sørge for organisering og informering av klubbens arrangementer

Sikkerhetsansvarlig
Anders Belling

 • bindeledd mellom styret og sikkerhetskomiteen
 • ansvar for HMS, utstyr og avvik(avvik meldes inn her)

Anleggsansvarlig
Even Størkersen

 • bindeledd mellom annleggskomiteen og styret
 • ansvar for drift av anleggene

Barneklatringsansvarlig
Øystein Øwre

 • bindeledd mellom styret og barneklatring
 • sørge for trenere og frivillige sikrere og ha tett kommunikasjon med disse
 • vedlikeholde ressursbank

Dette er en liten brøkdel av arbeidsoppgavene til styret. Trykk her for utdypelse av styreoppgaver.

————

English:

What we do

Klatregruppa i Bø has been the meeting place for climbing in the Bø area for decades. We try to keep, and establish good relations between climbers, land owners og the local community. We are a member of NKF which is the Norwegian national climbing association. Also we try to spread our enthusiasm for climbing with new people, old young and of any origin. But first and foremost we climb.

Styret

We in the managing-board (styret) try to give the local climbing community the best options we can. That includes practicalities, events, maintenance, partys, facilities and community. All the work we do is voluntary so that all membership money goes straight to the climbing community.

Who are we?

Leader
Lykke Kiim

Second Leader
Matilde Mikkeline Holst Stoltze

Finance manager
Zohreh AbdollahKhani

Event manager
Dalphy Harteveld

Safety manager
Anders Belling

Childrens climbing
Øystein Øwre

Facility manager
Even Størkersen