Årsmøte 2020: nytt styre!!

Da er årsmøtet 2020 i boks og medlemmene har bl.a. valgt inn et nytt styre. Protokoll fra årsmøtet ligger her:

Det nye styret ser slik ut:

  • Leder: Sigrun Ente
  • Nestleder: Malte Skovgaard
  • Økonomiansvarlig: Christian Amstrup
  • Styrerepresentant for barne- og ungdomsklatring: Maja Pape Møller
  • Styrerepresentant for arrangmentskomiteen: Mads Kilstrup Bonne
  • Styrerepresentant for annlegskomiteen: Rasmus Väinö Thomsen

I tillegg har vi:

  • Vara: Kristoffer Raagard og Mads Dybro
  • Leder for valgkomité: Suzy Anett Aavik
  • Leder for kontrollutvalg: Marcus Wentzel

Vi gleder oss til det kommende året!

Hilsen Sigrun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s