STYREMEDLEMMER SØKES

Har du lyst til å gi det lille ekstra til klatremiljøet i Bø? KGB søker nye styremedlemmer for året 2021! Et styreverv gir deg en gyllen mulighet til å påvirke klubbens arbeid for et levende og kompetent klatremiljø. Frivillig styrearbeid gir deg innblikk i organisasjonsarbeid og kan være svært ettertraktet hos arbeidsgivere. Det er engasjerende, lærerikt og veldig gøy!

Som styremedlem har man stor påvirkningskraft. Gjennom jevnlige møter er man med på mindre og større diskusjoner angående klubbens drift og fremtid. I tillegg jobber man med organiseringen innenfor sitt vervs arbeidsområde, gjerne i samarbeid med en komitè. Vervene fordeler seg slik:

– Leder

– Nestleder

– Økonomiansvarlig

– Arrangementansvarlig(leder for arrangementkomiteen)

– Anleggsansvarlig(leder for annleggskomiteen)

– Barne- og ungdomsansvarlig(leder for barne- og ungdomsklatringen)

– Sikkerhetsansvarlig(leder for sikkerhetskomiteen

– Valgkomitémedlemmer

– Revisor

– Vara

Se her for utdypelse av arbeidsoppgaver, samt hvem du kan snakke med angående de ulike vervene.Styret blir valgt på klubbens årsmøte den 19. Januar gjennom et demokratisk valg. Alle vervene er oppe til valg, og alle kan stille. Gjerne send en mail til klatregruppa@yahoo.no om du vurderer å stille 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s